Siirry sisältöön

Osoite

Yrjönkatu 22
28100 Pori

BEPOP Info

Paikalla arkisin 9-17
Vartija/aulapalvelu
044 412 2205

Asiantuntijakeskus avoinna

arkisin7.20 - 19.30
lauantaina8.00 - 15.30

Syväoppiva tekoäly säästää työntekijöiden aikaa ja resursseja tärkeämpiin tehtäviin

Nykypäivänä tekoäly -sanaa viljellään lähes jokaisessa asiayhteydessä. Tekoälyratkaisuja on kuitenkin olemassa hyvin laaja kirjo. Valtaosa ihmisistä käyttää tekoälyä arkisissa tilanteissa kuten esimerkiksi reittioppaat, Siri tai Spotifyn automaattisesti räätälöidyt soittolistat.

Tekoälytermit voidaan jakaa neljään kerrokseen: uloimpana on tekoäly (Artificial Intelligence), sitten tulee koneoppiva tekoäly (Machine Learning), syväoppiva tekoäly (Deep Learning) ja viimeisenä syvä siirto-oppimismenetelmä (Deep Transfer Learning).

Olemme kehittäneet tuotteemme ElinarAI:n viemään informaation käsittelyn uudelle tasolle syväoppivan tekoälyn ansiosta. ElinarAI on monipuolinen, helposti käytettävä työkalu tiedon hyödyntämiseen liittyvissä haasteissa.

ElinarAI on syväoppiva tekoäly

Koneoppiminen (ML) tarkoittaa tietokoneita, jotka oppivat datasta algoritmien avulla suorittaakseen tehtävän ilman, että niitä on nimenomaisesti erikseen ohjelmoitu. Syväoppiminen (DL) on myös koneoppimista, mutta se käyttää monimutkaista ihmisaivojen mallin inspiroimaa keinotekoista hermoverkkoa (Artificial Neural Network). Tällainen algoritmien monikerroksinen rakenne analysoi dataa logiikkarakenteella, mikä jäljittelee ihmisen tekemien johtopäätösten loogista rakennetta. Tämä mahdollistaa monta asiaa, kuten esimerkiksi jäsentämättömien tietojen, kuten asiakirjojen, kuvien ja tekstin, käsittelyn.

Missä syväoppivaa tekoälyä voidaan käyttää?

Syväoppiva tekoäly soveltuu mille tahansa liiketoiminta-alalle automatisoimaan prosesseja. Esimerkkinä vaikka taloushallinnon prosessit. Talousosastot joutuvat käsittelemään ja tiliöimään sisään tulevia laskuja manuaalisesti kuten esimerkiksi tunnistamaan laskurivit sekä yhdistämään ne projektiin, kustannuspaikkaan ja määrittämään hyväksyjät. Suurimpina ongelmina manuaalisessa prosessissa voidaan todeta manuaaliset virheet, taloustietojen hidas päivittyminen järjestelmiin sekä manuaalisen laskunkäsittelyn korkeat kustannukset.

Syväoppivan tekoälyn avulla prosessi automatisoidaan. Syväoppivaa tekoälyä koulutetaan olemassa olevalla laskutusdatalla, jotta kaikki käyttötapaukset tunnistetaan. Samalla manuaalisesta työstä johtuvat virheet vähentyvät ja käsittelyaika nopeutuu. Mikäli kuitenkin tekoäly on epävarma tuloksen oikeellisuudesta, se ohjataan ihmisen ratkaistavaksi. Tällaiset poikkeamatilanteet voidaan opettaa tekoälylle, jolloin se tietää, miten vastaisuudessa tulee toimia.

Näin ollen syväoppiva tekoäly mahdollistaa huomattavan automaatiotason ostolaskujen käsittelyssä, inhimillisten virheiden huomattavan vähentymisen, yrityksen resurssien suuntaamisen liiketoiminnan kehittämiseen, työntekijöiden ajansäästön sekä resurssien suuntaaminen tärkeämpiin tehtäviin.

Tekoäly ei korvaa ihmistä

Moni meistä varmasti pohtii sitä, tekeekö tekoäly ihmisestä tarpeettoman. Tekoäly ei tee ihmistä tarpeettomia vaan pikemmin tarjoaa esimerkiksi asiantuntijoille mahdollisuuden keskittyä korkeamman vaatimustason töihin ja vapauttaa heidät rutiininomaisista työtehtävistä.

Lue lisää ElinarAI:sta www.elinar.com

Katso video What does document understanding cognitive AI mean? YouTube -kanavaltamme.