Siirry sisältöön

Osoite

Yrjönkatu 22
28100 Pori

BEPOP Info

Paikalla arkisin 9-17
Vartija/aulapalvelu
044 412 2205

Asiantuntijakeskus avoinna

arkisin7.20 - 19.30
lauantaina8.00 - 15.30

Inhimillisten virheiden määrä vähenee lukuisten manuaalisten työvaiheiden poistuessa

BEPOPin asiantuntijan Elinarin asiakas Algol Chemicals tarjoaa laajan valikoiman teollisuus- ja erikoiskemikaaleja sekä polymeerejä teollisen tuotannon prosesseihin. Algol Chemicals yhdistää teollisuuden raaka-aineiden valmistajat ja asiakkaat sekä tarjoaa räätälöityjä toimitusratkaisuja, palveluita ja asiantuntemusta. Tuotteet hankitaan maailmanlaajuisesti ja asiakkaita palvellaan paikallisesti. Maailmanlaajuisten kumppanien Reach-rekisteröidyt tuotteet toimitetaan asiakkaille paikallisista varastoista.

Liiketoimintatarve

Algol Chemicalsin liiketoiminnan tavoitteena oli automatisoida rutiininomainen dokumenttien käisttelyprosessi alusta loppuun ja näin vähentää manuaalisen työn määrä ja vapauttaa aikaa tätä suurempaa lisäarvoa tuottavaan asiakastyöhön.

Tiettyihin tuotteisiin ja niiden valmistuseriin liittyy tekninen eräanalyysitodistus, jonka toimittaja lähettää oston yhteydessä sähköpostitse Algol Chemicalsin asiakaspalveluun. Algol Chemicalsin myydessä tätä tuotetta ja erää, sama dokumentti toimitetaan edelleen asiakkaalle. Dokumenttien vastaanotto, arkistointi ja lähetys on tehty manuaalisesti, joten tähän ruutiinityöhön on jouduttu käyttämään erittäin paljon asiakaspalvelun aikaa. Manuaalisia dokumentteihin liittyviä toimenpiteitä on ollut vuosittain kymmeniä tuhansia ja erilaisia dokumenttityyppejä useita satoja.

Ratkaisu

Ratkaisun tarkoituksena oli automatisoida edellä kuvattu dokumenttien käsittelyprosessi tekoälyn avulla vastaanotosta lähetykseen saakka. Järjestelmän keskeisenä osana on ElinarAI, joka tunnistaa dokumenteista tarvittavat tiedot eli ostotilausnumeron, tuotteen, tuotteen koodin, eränumeron ja parasta ennen päivän. Nämä tiedot mahdollistavat dokumentin automaattisen käsittelyn Algol Chemicalsin taustajärjestelmissä eli dokumentinhallintajärjestelmässä ja ERP:ssä.

Ratkaisussa hyödynnetään sekä IBM Datacap:ia että ElinarAI:ta tuottamaan paras mahdollinen lopputulos edellä mainittujen tietojen tunnistuksessa. IBM Datacap on monipuolinen capture-alusta, joka hoitaa sisään tulevan analyysitodistuksen kulkemisen prosessin läpi aina asiakkaan järjestelmään asti. ElinarAI on puolestaan Suomessa kehitetty syvään siirto-oppimiseen pohjautuva tekoäly. ElinarAI kykenee luomaan ihmisenkaltaisen ymmärryksen ei-rakenteiseen tietoon, kuten tässä tapauksessa analyysitodistuksiin.

Ratkaisussa käytettiin Algolin olemassa olevaa analyysitodistusten dataa mallin kouluttamiseen. Kognitiivinen ymmärrys asiakirjasta mahdollistaa tarkan tietojen tuottamisen automaattisesti.

Höydyt

Analyysitodistusten käsittelyn automatisointi parantaa organisaation ja asiakaspalvelun toimitusvarmuutta sekä -nopeutta. Tämän lisäksi inhimillisten virheiden määrä vähenee lukuisten manuaalisten työvaiheiden poistuessa. Samassa yhteydessä toteutettu pilvipohjainen dokumenttipalvelu mahdollistaa näiden dokumenttien hyödyntämisen ja jakamisen organisaation ulkopuolelle myös muissa Algol Chemicalsin asiakkaille ja kumppaneille tarkoitetuissa verkkopalveluissa.

Tekoäly ja ElinarAI mahdollistavat tässä esitetyn dokumentinkäsittelyn automatisoinnin. Ratkaisu tarjoaa myös alustan Algol-konsernin muiden vastaavien manuaalisesti suoritettavien tunnistustehtävien automatisoinniksi.

Lue lisää ElinarAI:sta ja meistä www.elinar.com